Γυμνάσιο Επισκοπής Ηρακλείου | Αρχαιολογικός χώρος Γόρτυνας
21 Ιουνίου 2016
Γυμνάσιο Καρύστου | «Γενική προσέγγιση του Αρχαίου Δράματος»
21 Ιουνίου 2016

Γυμνάσιο Θουρίας| «Αρχαία Μεσσήνη»

Ένα ταξίδι στο χρόνο και το χώρο: από τη σχολική βιβλιοθήκη μέχρι την εικονική πραγματικότητα, με στάση στην αρχαία Μεσσήνη. Αρχικά μαθητές του Λυκείου Θουρίας παρουσιάζουν στη σχολική βιβλιοθήκη λίγα λόγια θεωρητικά για τα αρχαία Θέατρα. Τη σκυτάλη παίρνει το ΚΠΕ Καλαμάτας που εκπαιδεύει βιωματικά τους μαθητές του γυμνασίου Θουρίας επί τόπου στο χώρο του θεάτρου. Οι μαθητές του Γυμνασίου Θουρίας και του ΕΠΑΛ Μεσσήνης μετρούν πέτρα πέτρα το αρχαίο θέατρο νιώθοντας αρχαιολόγοι. Τέλος όλοι μαζί ξαναχτίζουμε ψηφιακά στο τρισδιάστατο πρόγραμμα εικονικής αναπαράστασης (EdMondo) το αρχαίο Θέατρο και σας προσκαλούμε για ένα ταξίδι στο χρόνο.

Συντελεστές: Συνεργασία ΚΠΕ Καλαμάτας – ΕΠΑΛ Μεσσήνης – Λύκειο Θουρίας – Γυμνάσιο Θουρίας.