Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο | «Το Αρχαίο Θέατρο του Αμφιαρείου»
22 Ιουνίου 2016
2ο Δημοτικό Μεσολογγίου| «Αρχαίο Θέατρο Καλυδώνας»
22 Ιουνίου 2016

2ο Λύκειο Καλαμάτας | «Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης»

Οι μαθητές ερεύνησαν και ξενάγησαν μαθητές στον χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της Μεσσήνης

Συντελεστές: Δρέτας Γιώργος-Οικονομολόγος και οι μαθήτριες και μαθητές της Α΄και Β΄ τάξης του Σχολείου