Εκπαιδευτήρια » Η Ελληνική Παιδεία» , Γυμνάσιο Ηρακλείου | Θέατρο Διονύσου Αθήνας
20 Ιουνίου 2016
Γυμνάσιο Βαγίων | «Αρχαίο Καβείριο Θέατρο»
21 Ιουνίου 2016

Γενικό Λύκειο Μήλου | «Αρχαίο Θέατρο της Μήλου»

Ένα μικρό οδοιπορικό στο προσφάτως ανακαινισμένο Αρχαίο Θέατρο της Μήλου

Συντελεστές: Οι μαθητές της Β΄ τάξης Πάπα Χρήστος και Ξενάκη Μαρία.