Γυμνάσιο Βαγίων | «Αρχαίο Καβείριο Θέατρο»
21 Ιουνίου 2016
Γυμνάσιο Θουρίας| «Αρχαία Μεσσήνη»
21 Ιουνίου 2016

Γυμνάσιο Επισκοπής Ηρακλείου | Αρχαιολογικός χώρος Γόρτυνας

Αρχικά οι μαθητές μας παρουσιάζουν το θέατρο και στη συνέχεια δραματοποιούν ένα απόσπασμα από την τραγωδία «Ελένη» του Ευριπίδη στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας.

Συντελεστές: μαθητές Γ τάξης Γυμνασίου Επισκοπής