Γενικό Λύκειο Μήλου | «Αρχαίο Θέατρο της Μήλου»
21 Ιουνίου 2016
Γυμνάσιο Επισκοπής Ηρακλείου | Αρχαιολογικός χώρος Γόρτυνας
21 Ιουνίου 2016

Γυμνάσιο Βαγίων | «Αρχαίο Καβείριο Θέατρο»

ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΒΕΙΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Συντελεστές: Μ.ΠΕΤΣΗ ΠΕ2 Λ.ΤΣΕΛΛΟΣ ΠΕ11 Μ.ΦΡΑΓΚΗ ΠΕ5-ΠΕ2 ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΓΙΩΝ